Title Image

Produktutveckling

Vi på Intinor har utvecklat en rad produkter – både åt oss själva och åt några av våra kunder

Flexibel produktutveckling

Produkterna bygger på en Linuxplattform med PC-kompatibel hårdvara. Vi återanvänder funktioner och erfarenheter mellan produkterna – system för mjukvaruuppgradering, gränssnitt för inställningar, schemaläggning, central styrning av noder i ett kluster, övervakning, hantering av mjukvaruversioner, felhantering m.m.

Vår erfarenhet och återanvändning av komponenter gör att vi snabbt kan tidsuppskatta och implementera en ny produkt. Vi kan utveckla er produkt, ge er support på den och vidareutveckla när behoven ändras. Ni kan få tillgång till källkod och detaljerad utvecklardokumentation så att ni kan välja hur ni vill gå vidare. Låt oss göra en tid- och prisuppskattning.

Exempel
DARUB

Darub hjälper närradioföreningar med utrustning för att sända FM-radio. Man sökte ett sätt att ersätta analoga kopparlänkar från Telia och lät Intinor utveckla ett system för distribution via IP-nät. TD1 är en liten svart låda med in- eller utgångar för ljud som placeras hos sändarföreningarna och i huvudcentralen. Från ett centralt system kan Darub konfigurera TD1-noder och schemalägga ljudväxlingar mellan olika studios i huvudcentralen.

Darub TD1