Title Image

Tjänster

Intinor säljer konsultjänster inom en rad områden. Vi är vana att lyssna till kundens behov och önskemål, skissa på ett förslag och därefter tidsuppskatta uppdraget. Själva arbetet kan vi sedan göra löpande eller till fast pris.

Fälj länkarna för att läsa mer om våra tjänster