Title Image

Satsning på Europa ger utdelning

Satsning på Europa ger utdelning

Pressmeddelande 170405 – Intinor redovisar ökad omsättning och ett positivt resultat vid en summering av de första sex månaderna i det brutna räkenskapsåret.

Omsättningen uppgår till 7,77miljoner kronor och är en ökning med +76% (+3,36milj) jämfört med samma period föregående år. Resultatet vänder från negativa -0,47miljoner till positiva +1,43miljoner kronor. Exporten utanför Norden uppgår till 2,57miljoner, står för en tredjedel av omsättningen och har ökat med hela +590%. Alla siffror jämfört med perioden september 2015 till februari 2016 föregående bokslutsår. ”Det känns riktigt bra att den Europa-satsning vi berättade om hösten 2015 nu börjar ge utdelning” säger Roland Axelsson, VD på Intinor, och beskriver 2015/2016 som ”ett omställnings- och omstruktureringsår”. 

André Öberg (bilden), försäljnings- och marknadsansvarig på Intinor, berättar vidare att man signerat nya affärer till ett värde av 4,93miljoner kronor första halvåret i det brutna räkenskapsåret. ”När jag började på Intinor i april för fyra år sedan var det ungefär vad vi omsatte på hela året” säger André Öberg och menar att försäljningsframgångarna i huvudsak bygger på den stabila egenutvecklade Direkt-serien i kombination med den vitsordat goda service och support Intinor levererar. Genom att samla erfarenheter och know-how och finnas där för kunden innan, under och efter leverans skapas trygghet och nöjda kunder. Till det kan läggas en affärsmodell som ger den nordiska marknaden exklusiva möjligheter att hyra produkter och lösningar. Sammantaget ger det enligt André Öberg ett starkt erbjudande och differentierar Intinor från konkurrenterna.

Andra fördelar Intinor levererar är av mer teknisk karaktär och används inom exempelvis e-sporten där alla kräver bildkvalité i absolut världsklass. Det ryktas om att Intinor finns med som en av få ”trusted suppliers” i en kommande specifikation som en av de globala giganterna av videoplattformar i e-sport-branschen håller på att ta fram, något som sälj- och marknadsansvarige varken vill bekräfta eller dementera. ”Det vore ju förstås en fjäder i hatten om så skulle ske, samtidigt vet marknaden redan att vi kan leverera” konstaterar André Öberg och pekar på senaste mjukvaru-releasen. Att bolaget har spets på både produkter och kompetens råder det inget tvivel om.

Intinor har med sina snart 15 år i branschen många ambassadörer och åtnjuter ett stort förtroendekapital på marknaden. Samtidigt har man vuxit med egna medel och skapat återkommande intäktsflöden redan från start. André understryker att ”det är en god grund för fortsatt utveckling” och meddelar samtidigt nyheten att två nya rekryteringar utannonseras inom kort. ”Intinor har stor potential och jag hoppas att det kommer attrahera rätt kandidater som får vara med och lyfta affären till nästa nivå” avslutar André Öberg med ett leende.