Title Image

ISS – Statistik och övervakning

ISS är Intinors system för att mäta kvalitén på en videoström. En ISS-nod mäter kontinuerligt och rapporterar till Intinors centrala databas.

LÄTTILLGÄNGLIG DATA

Våra kunder kan själva gå in och se mätdata för en tidsperiod eller historiskt hur det sett ut de senaste dygnen.

Effektiv felsökning

Möjligheten att göra kontinuerliga mätningar underlättar felsökning av nätverksförbindelser.

Larmövervakning

Status- och felinformation kan rapporteras in och larm kan sättas så att ett eventuellt fel kan upptäckas snabbt.

ISS ingår i Direkt-länkar, Direkt-mottagare och Direkt-router.

Dokumentation

Produktblad ISS