Anställda och styrelseordförande investerar i Intinor AB

Anställda och styrelseordförande investerar i Intinor AB

Anställda och styrelseordförande, Fredrik Jonsson, har deltagit i en nyemission i företaget Intinor vars affärsidé är att ge marknaden det bästa erbjudandet för video över internet. Intinor har egenutvecklade produkter och är ett väletablerat varumärke på den nordiska broadcast-marknaden. Intinor växer nu även kraftigt i Europa genom en egen säljorganisation med bas i München.

Företaget grundades av VD Roland Axelsson som tillsammans med sin bror, utvecklingschef Björn Weinehall, fortsatt är de största aktieägarna. Både Roland och Björn ser en stor styrka i partnerskapet med de anställda och deras styrelseordförande.

Intinor har haft en stadig tillväxt sedan start för tio år sedan och växlar nu upp tillväxtambitionerna med nytt kapital. Investeringar i nya produkter och marknader tillsammans med nyrekryteringar förväntas öka tillväxt och lönsamhet kommande år.

”Vi har skaffat oss en bra grund för att nu ta ett nästa större steg i vår utveckling” säger Roland Axelsson

”Jag och våra anställda tror på möjligheterna för Intinor och våra produkter. Därför var det ett enkelt beslut för många av oss när vi fick erbjudandet om att vara med” säger styrelseordförande Fredrik Jonsson.